Coaching

Mitt mål är att ta hand om dig utifrån dina behov som individ. Tankar, funderingar, beroenden mm som du är redo att förändra. Min livserfarenhet och mina utbildningar tillsammans med dina behov vägleder mig i mötet med dig hur vi tillsammans kan arbeta för förändring.

Känner du dig låst i din situation?

Jag coachar dig framåt i det du vill förändra. Vi arbetar med dig som individ eller vad du behöver i gruppen.
I coachningen utgår vi från här och nu! Därför är Mindfulness tillsammans med coachandet ett komplement som är självklart i mitt arbete med dig. Ibland tar jag också hjälp av healingterapin och hypnos.
Vid vårt första möte gör vi tillsammans en plan för dig.

OBS!
All coaching är en process. För att uppnå de resultat du önskar behöver du göra ett tydligt åtagande gentemot dig själv.
Coaching bygger på vilja till förändring och handling!


COACHING ÄR HÄR OCH NU I MEDVETEN NÄRVARO

Jag coachar dig med tekniker från:

LIVSCOACHING, INTUITIV COACHING, KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptens and Comittmens teraphy) 

Oftast använder jag delar av allt

Livscoaching, KBT eller ACT

Känner du dig låst i din situation?

Har du beteendemönster som behöver förändras, missbruk eller tvångstankar?
Ibland kanske du hamnar i situationer/ utmaningar inom arbete, relationer och andra livsområden där du inte vet hur du ska fortsätta. Ibland känns utmaningarna för stora och frågorna blir "hängande" i luften. Svaren finns hos dig själv men du kanske behöver hjälp för att finna dem?
Då kan en coach vara precis det du behöver. Coachen hjälper dig att "återspegla" det du verkligen behöver. Att hitta dina egna svar och resurser. Det gör att du blir redo att ta dig an livet och utvecklas på det sätt som livet utmanar dig på just nu.
All coaching är en process. För att uppnå de resultat du önskar behöver du göra ett tydligt åtagande gentemot dig själv. Coaching bygger på vilja till förändring och handling,
Som coach vill jag din framgång och tror på dig. Jag coachar individer (även per telefon), par och grupper (personalgrupper, familjer, etc.) Välkommen att kontakta mig för att boka en tid.  

Intuitionscoaching

En väl fungerande intuition är till nytta alla livssituationer. Det logiska tänkandet fungerar bättre när du har större tillit till intuitionen. När intuitionen verkligen fungerar i viktiga sammanhang kan du uppleva total visshet och trygghet. Intuitionen kallas även vår "andliga nerv", vår kanal till högre vetande.

Jag hjälper dig med att väcka din mer eller mindre slumrande intuition. Detta sker genom diverse övningar där du skall lära dig lita till det du känner och ta till dig de känslor, bilder och ord du får till dig.
Jag kan arbeta med dig enskilt och ger dig redskap för att lättare hitta din intuition. Eller i grupp där du är tillsammans med andra som också vill öva upp intuitionen. Där coachar jag er i arbetet med varandra.
Se under kurser för nästa intuitionskurs vid intresse.