UNIVERSELLA LAGAR   

VAD GER DU NÄRING TILL I DINA TANKAR?

HUR ATTRAHERAR DU DET DU VILL HA?

VET DU ATT DET FINNS UNIVERSELLA LAGAR OCH ATT DU ÄR EN SKAPARE AV DITT LIV?

En diskussionsgrupp där vi inspirerar och coachar varandra i de universella lagarna. Vi går igenom vad som styr dig och hur du kan skapa förändring. Här får du en del verktyg som ger dig inspiration och medvetenhet om hur just du kan bli en skapare av din egen framtid.

Denna kurs kräver eget arbete mellan gångerna vi ses så du behöver vara öppen för förändring och nya möjligheter. Är du det så kan jag garantera att du blir ett tryggare jag vid kursens slut

Förutom att vi går igenom minst 7 av de universella lagarna får du också nedan på köpet bla.
❤️ 

Träna magkänslan  

- Om hur vi fattar bättre beslut

- På vilka grunder fattar vi beslut

- Hur kan vi lita på magkänsla

Förbättra relationer 

- Hur kan vi fördjupa och förbättra relationer

- Hur påverkar kommunikationen relationerna

- Hur bygger vi nya relationer

Självförtroende och självkänsla

- Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla

- Hur kan vi stärka dessa

- Hur kan vi må ännu bättre

Medveten närvaro

 - att leva här och nu

- Vad medveten närvaro går ut på

- Hur medveten närvaro förändrar tillvaron

- Hur kan vi göra det vi vill

Om att drömma och sätta mål

- Vad vill vi 

- Hur gör vi för att veta vad vi vill

- Vad kan vi göra för att komma dit vi vill

- Hur kan vi göra för att komma dit vi villVi ses 12 ggr à 2 tim på Zoom. Kostnad 3000:-

Start den 23 oktober 2023 kl 18.30-20,30


PASSA PÅ! EFTER NYÅR GÅR KURSEN UPP I PRIS TILL 6000:-