Energiarbete som Djurkommunikatör

Vad är djurkommunikation?

Det är min fulla övertygelse att alla kan kommunicera med djur. Djuren är i nuet och känslan och läser varandra via kroppspråk, bilder, känslor.....alla våra sinnen. De kan kommunicera med varandra på avstånd genom telepati (överföring av energier) och denna förmåga har vi människor också. Men i vårt samhälle där vi använder logiken och tanken mest hela tiden så använder vi oss inte av den här delen och många av oss vågar heller inte vara i känslan. Vi kanske har kämpat många år för att slippa vara där och istället försökt att anpassa oss.

Det handlar alltså lite om att komma ner på djurets nivå. Att vara i sin kropp, att våga känna, för att kunna ta emot det djuren förmedlar.

Hur många har inte suttit i soffan med sin hunds bedjande ögon framför sig medans du ivrigt har försökt komma på vad hunden vill. Du ser ju på kroppsspråket att det är något den verkligen vill förmedla. Och ju mer du tänker ju mer blockerad blir du. Om du försöker känna efter istället och "släpper" huvudet så är du mottaglig.

Varför djurkommunikation ?

Jag har haft förmånen att vistas mycket på min bäste väns hästgård. Han köpte denna gård 1994 och hade då 2 hästar. Vid hans tragiska bortgång 2003 så hade han 36 hästar här. Jag kunde sitta i timmar i hagarna och studera hästarna. Vad som hände varje gång en ny häst kom till flocken eller någon av hästarna fick föl. Deras kroppsspråk, individen, flockdjuret och alla bilder och känslor som kom till mig här lärde mig mycket. Också vikten av en stark och bra ledare i flocken gick upp för mig under den här tiden. Med en trygg individ här så är också flocken trygg. Precis som med våra barn som behöver riktlinjer och kärlek för att känna trygghet.

Händelser i min kommunikation med djuren och de bilder och känslor som kom till mig här förde mig in på tanken om hur mycket djuren har att lära oss. Jag började också förstå hur oerhört viktigt det är att vi förstår att de har känslor och behov precis som vi.... de har bara ett annat sätt att förmedla det på. Eftersom jag inte hade någon att prata med om detta så anmälde jag mig till en kurs i djurkommunikation för att se om jag verkligen kommunicerade med djur. Och här började mitt arbete med att förmedla det djuren vill säga och också att arbeta för en seriös utbildning i detta.

Våra djur behöver seriositet i det vi gör om vi inte ska köras över av de som inte vill se eller känna energifälten vi alla har omkring oss. Hur lojala är djuren inte mot sina ägare? Jag har sett så mycket genom åren att jag bara blir mer och mer fascinerad av våra djurs lojalitet och ärlighet.