Energiarbete med rening av platser

Vi omges av olka energier och de ger sig i uttryck på olika sätt.

Ibland kan de bli obehagliga att ha att göra med och kanske mest för att man inte vet vad det är som man känner eller upplever.

Ibland kan det vara individerna på platsen eller hemmet som skapar energin.

Det kan också handla om platsenergier, dvs avtryck från tidigare händelser.

Kanske finns det nära och kära från andra sidan som vill förmedla något eller bara finnas med dig.

I vissa fall kan det också handla om vilsna andeväsen som behöver hjälp att "hitta hem".

Jag gör hembesök där jag känner in energin och renar platsen vilket i de allra flesta fall är möjligt.