Energiarbete via healing

Healing kan vara många saker...

Ett skratt, en vänlig tanke... Omsorgen om en annan varelse. Ett uppmuntrande ögonkast. En kram! Detta kan ALLA bidra med. Och alla kan utveckla sin healingförmåga bl a genom positivt tänkande och därmed också positiva energier som får andra att må lite bättre och stärka dem på vägen.
Healing är också ett sätt att återskapa balansen i våra chakran (energipunkter) i kroppen. Det kanske har uppstått blockeringar på grund av stress eller oro. Det kan tex vara olösta konflikter i sinnet som tar sig uttryck i smärta i någon form. Jag känner av ditt energiflöde och vid en störning kan jag lösa upp blockeringar så att energin får ett friare flöde i din kropp.
När jag ger healing öppnar jag upp för universums helande energier. Jag lägger mina händer på dig eller strax utanför din kropp i ditt energifält.

Ofta får jag känslor i min egen kropp och medialt om hur jag ska arbeta med dig. Efteråt pratar vi om hur du upplevde healingen och hur den påverkat dig.. Jag ger också healing på distans.

OBS! Att healing är ett komplement, inte en ersättning för traditionella behandlingsmetoder

 Det finns många former av healing och de jag i huvudsak arbetar med är:

Andlig healing

Vid andlig healing öppnar jag upp kanalen till mina healingguider som vägleder mig i healingen. Här är jag en kanal för den andliga energien som strömmar genom mig och till dig som klient. Här går jag inte in i energierna i din kropp utan förmedlar bara det som din kropp behöver. Varken mer eller mindre. Denna healing brukar inte ta mer än 20-30 minuter men är väldigt effektiv.

Intuitiv healing, Healingterapi

Vid intuitiv healing, så känner jag av din kropps energier och var blockeringar kan sitta. Här använder jag mig av Resanterapin och Regressionsterapin när jag känner att det fungerar tillsammans med healingen. Det kan vara både smärtsamt och befriande för klienten men din kropp öppnar inte upp om den inte är redo.

Reikihealing

Jag använder mig också av REIKI när jag healar. Läs mer om vad Reiki är på Reikiförbundets hemsida https://www.reikiforbundet.se/mer-om-reiki/vad-ar-reiki

Reiki är friskvård enligt ett beslut av Skattemyndigheten sommaren 2007. Det innebär att du kan få Reiki genom din arbetsgivare alternativt använda dina friskvårdspengar till Reikibehandlingar och Reikikurser.

Reiki används bland annat för att lindra och lugna vid stress, smärta, spänningar och utbrändhet.

Reiki kan också hjälpa vid sömnsvårigheter och för ökad självkännedom och för att balansera och rensa ut gifter och slaggprodukter.

Reiki balanserar och stärker kroppens egna läkningsprocesser.

Reiki aktiverar kroppens egen harmoni och produktionen av endorfiner ökar.

Reiki healern styr inte eller manipulerar energin medvetet, utan fungerar endast
som en kanal. Reikin får flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället.

Det är alltså en universell livsenergi som strömmar igenom Reikiutövaren. Denne använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för energin. Reikiutövaren behöver inte kunna ställa diagnos eller veta vad som behöver helas. Reiki har en större visdom än vi.

Jag ger också healing på distans.

Reiki som Friskvård

Reiki = Personalvård = Friskvård

Detta innebär att både Reikibehandlingar och utbildningar i Reiki är skattefria i personalvårdande syfte och kostnaden är fullt avdragsgill för arbetsgivaren. Dessa är heller inte förmånsbeskattade.

Som arbetsgivare kan du alltså erbjuda dina anställda Reiki som förebyggande och rehabiliterande friskvård.

OBS! Att healing är ett komplement, inte en ersättning för traditionella behandlingsmetoder


Jag utövar Reiki och håller kurser enligt Reikiförbundets riktlinjer.

Jag använder också Healing med fördel på djur.

Djur är väldigt mottagliga för healing
Djur är väldigt mottagliga för healing