Medial utveckling

En medial utvecklingskurs är också en personlig utvecklingsresa. Efter kursen ska du förutom den mediala träningen också kunna se dig själv i de mönster och beteenden som du har med dig. Att kunna ställa det vid sidan om för att vara en ren kanal i ditt arbete. Därför jobbar vi mycket med oss själva i mina kurser och du får praktikuppgifter mellan de olika stegen.

Jag är diplomerad lärare i Mentalt mediumskap av Terry Evans och har tillstånd att använda Bergsmeditationen som verktyg i utbildningen.

En Medial utvecklingskurs är en kurs där vi arbetar med att kanalisera till våra guider och andevärlden och förmedla det vi får till oss i kanaliseringen.

Vi tittar på olika sätt att skilja på energier och jobbar också intuitivt med tarot och andra redskap. Även andlig healing ingår. Mycket meditation, Qi-andning och Mindfulness för att öka din självkännedom och kontakt med din kropp.

Främst är denna kurs en väg för dig att utvecklas medialt. Att lära känna dig själv och dina förmågor. Att öppna upp för möjligheten att se din värld i ett större perspektiv och förstå hur oändlig vår utvecklingspotential är.

Vi kommer också att titta på ditt ansvar som medium och syftet med kanaliseringen till andevärlden. Din roll och hur du kan utveckla dina förmågor på ett seriöst och säkert sätt.

Du jobbar med gruppen men eftersom vi alla är individer med olika bakgrund och egenskaper så blir det i hög grad en individuell resa.

Du behöver inga förkunskaper till denna utbildning som är i 5 steg. Men det är ofta en fördel om du har tidigare erfarenhet av intuitionsträning eller annat energiarbete. Den mediala utvecklingscirkeln kan jag rekomendera samtidigt med den mediala utvecklingskursen eller innan.

Praktik kommer att krävas mellan de 5 stegen.

Obs att du då också är redo att påbörja en resa med din egen utveckling i fokus!

Diplom som Mentalt medium kommer att utdelas efter utbildningens 5 steg om du fullföljt kursen. OBS att du startar med steg 1.

En träningscirkel är en bra start och träning inför en medial utbildning eller för att du är nyfiken på andligt arbete.

Här tränar vi på att arbeta intuitivt, känna av energier, tolka bilder, färger, symboler, auran, chakran,  ge och få andlig healing, länkar till andevärlden.

Denna cirkel kan även du gå som har gått kurser tidigare i energiarbete men som vill ha ett forum för att fortsätta öva att länka till andevärlden.

KOMMANDE KURSER:

Utvecklingscirkel med Bergsmeditationen som redskap + intuitivt arbete, kanalisering och andlig healing.

Nästa cirkel startar:  Inget datum fastställt

Vi träffas 8 ggr c:a varannan vecka. 3 timmar varje gång 18.00 - 21,00 inkl fika/fruktpaus

Kostnad 2 250:- 


Träna din intuition 1 dag: Lördag den 8 januari 2023 (Vi gå igenom grunderna och hur du kan öva upp dina färdigheter.)

Kostnad; 1 200;-


KOMMANDE KURSER

Utbildning i Sthlm: (Du kan också delta digitalt)

Ny kursstart, Diplomerad utbildning under 5 helger ca 1,5 år:   Start 20-21 januari 2024

Kostnad: 2500:-/steg