Energiarbete med Resanterapin

Att må bra handlar ju inte bara om din fysiska kropp. Det är lika viktigt att ta hand om ditt inre. Det finns ett uttryck: "om själen mår bra så mår också kroppen bra".

Att göra en inre resa handlar om att gå på upptäcktsfärd i ditt inre för att hitta blockeringar och kunna släppa taget om en del av dessa. Att se mönster och beteenden du haft med dig på livets resa. Att se ditt inre jag och lära känna dig själv. Och samtidigt lätta på din ryggsäck.

Resanterapi har hjälpt många med känslomässiga problem som låg självkänsla, depression, oro, sorg, livströtthet, utbrändhet och mycket mera.

Resanterapi syftar till att FRIGÖRA dig från dina problem och begränsningar så att dessa inte längre kontrollerar och styr ditt liv.

Det är en stark process utarbetad av Kjell Haglund där du guidas av mig genom olika steg där du också når större självkännedom och självinsikt.

En konsultation tar c:a 2-3 timmar.

Emotionella RESAN är för dig som vill bli fri från emotionella problem. Det kan gälla problem som ilska, ensamhet, depression, sorg, svartsjuka, frustration, utbrändhet, ångest, oro och mycket mera.

Den emotionella RESAN är en vägledd terapi som fokuserar på att lösa upp, frigöra och läka känslomässiga blockeringar som är lagrade i cellminnena i kroppen.

Den fysiska RESAN är en vägledd terapi som fokuserar på att lösa upp, frigöra och läka fysiska blockeringar som är lagrade i cellminnena i kroppen. RESAN har visat sig vara unikt effektiv - den öppnar upp för att hitta det specifika problemet, komma till roten med det och frigöra blockeringen. När blockeringen väl frigjorts kan en verklig läkning ske på cellnivå i kroppen.