Tankens kraft

En diskussionsgrupp där vi inspirerar och coachar varandra. Här får du en del verktyg som ger dig inspiration och medvetenhet om följande ämnen:

Träna magkänslan - Om hur vi  fattar bättre beslut

- På vilka grunder fattar vi beslut 

- Hur kan vi lita på magkänslan

Förbättra relationer - Om hur vi kan utveckla dina relationer

- Hur kan vi fördjupa och förbättra  relationer

- Hur påverkar kommunikationen  relationerna

- Hur bygger vi nya relationerSjälvförtroende och självkänsla

- Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla

- Hur kan vi stärka dessa

- Hur kan vi må ännu bättre

Medveten närvaro - att leva här och nu

- Vad medveten närvaro går ut på

- Hur medveten närvaro förändrar tillvaron

- Hur kan vi göra det vi vill

Vad vill vi - Om att drömma och sätta mål

- Hur gör vi för att veta vad vi vill

- Vad kan vi göra för att komma dit vi vill

- Hur kan vi göra för att komma dit vi vill

Vi ses 5 ggr à 3 tim (inklusive fika) i Sundbyberg. Kostnad 1500:-  inkl fika

Start den 13 september 2021  kl 18-21