Energiarbete med Transhealing

Healingterapi/Transhealing- Här löser vi upp blockeringar och tittar på vad de står för

Vid transhealing så känner jag av din kropps energier och var blockeringar kan sitta. Här använder jag mig av verktyg från Resanterapin och Regressionsterapin när jag känner att det fungerar tillsammans med healingen och det din kropp berättar. Det kan vara allt från spädbarnstid (eller tom då du låg i livmodern) och uppåt. Vi arbetar med en händelse som påverkat dig och skapat mönster i ditt fortsatta liv. 

Det kan vara både smärtsamt och befriande för klienten men din kropp öppnar inte upp om den inte är redo.

När jag ger healing öppnar jag upp för universums helande energier. Jag lägger mina händer på dig eller strax utanför din kropp.

Ofta får jag känslor i min egen kropp och visuellt om hur jag ska arbeta med dig. Känner jag blockeringar så arbetar vi med dem där du själv upplever händelsen som skapat detta. Jag ger dig nya verktyg för att kunna släppa taget om det som skapat blockeringen och efteråt pratar vi om hur du upplevde healingen, hur den påverkat dig och hur du går vidare. Detta samtal är väldigt viktigt för din fortsatta bearbetning.

Jag ger också healing på distans.